Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes
No 9.oktobra dievkalpojumi Salaspils draudzē notiks plkst. 10.00.   Tiešām, viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas! Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos! (Psalms 84:11)
Un redzi, eņģeļi pie Viņa piestājās un viņam kalpoja. (Mt. 4:11) Šodien Latvijā svin Miķeļa dienu. Diemžēl, jāatzīst, ka šie svētki kā nekopts mājas dārzs ir apaudzis ar daudzām pagānu nezālēm. Bet jau izsenis baznīca šajā dienā...
No 2022.gada 5.oktobra Salaspils luteriskajā baznīcā atsāksies iesvētes mācību kurss. Šī ir unikāla iespēja uzzināt: * baznīcas mācības pamatus. * kā Dieva mīlestība ir atklājusies cilvēku vidū? * kas ir ticība? Vai tā nāk no mums vai tomēr ir Dieva dāvana? *...
No 9. oktobra Salaspils M.Lutera baznīcā katra mēneša 2. un 4. svētdienā atsāksies svētdienas skola.  Jēzus saka: "Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība." Dieva valstība ir tur, kur ir Dieva Gars un Dieva Gars...
Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. (Ef.2:19-20) Pirms 14 gadiem 7. septembrī Salaspils...
Lai Dievs svētī un pasargā ikvienu draudzes skolotāju, skolēnu un ģimeni, kuri uzsāks jauno mācību gadu! Lai Tas Kungs dod gudrību ikvienā labā lietā! Pirmkārt, gudrību Dieva vārdā un, otrkārt, gudrību piepildot savu aicinājumu mīlestībā kalpojot...
Salaspils M. Lutera draudze aicina piedalīties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinībās 4.maijā: 1. Svētku Dievkalpojums, plkst.10.00. 2. Johana Ernsta Glika ( Johann Ernst Glück) - pirmā latviešu valodas Bībeles tulkojuma autors, 1689  - ozolu stādīšana baznīcas dārzā,...
Labdien.  Aicinu visus uz talku, sestdien, 30.04. PLKST. 9.00. Līdzi ņemiet grābekļus, lāpstas un ķerru. Būs daudz darba vīriem un sievām, bērniem. Darbi: 1. Dzīvžoga stādīšana 2. Ceriņu alejas zemes sagatavošana un stādīšana 3. Pērno lapu un zāles nogrābšana. 4. Ozolu därza un...
10.04. plkst.12.00,  Palmu svētdiena   14.04. plkst. 18.00, Zaļā ceturtdiena   15.04. plkst. 10.00, Lielā piektdiena   17.04. plkst.12.00, Lieldienas
Katru dienu plkst. 12.00 Salaspils M. Lutera evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Rīgas ielā 49/1), mācītājam klātesot, skanēs baznīcas zvans un notiks aizlūgšana par mieru Ukrainā un pasaulē, mieru cilvēku sirdīs. Baznīcas durvis būs atvērtas, aicinām ikvienu atnest...
›› Aktualitāšu arhīvs
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca