Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes
KAPU SVĒTKI SALASPILĪ 28. JŪLIJĀ SALASPILS VECAJOS KAPOS PLKST. 12.00 un TILDERU KAPOS PLKST. 14.00
Programma: 18.00 Oficiālā Baznīcu nakts atklāšana 18:00-21:00 Radošās un aktīvās stacijas ģimenēm un bērniem: Vēja stabuļu darbnīca Saules puķu stādīšana Lielformāta spēles baznīcas pagalmā 19:00 Lekcija par kristīgu bērnu audzināšanu / gr.”Dievs pidžamā” 20:00 Mācītāja lekcija “Kāpēc kristīt bērnus?” 20:30 Muzikāla kopdziedāšana 21.00 Kopīgā lūgšana...
Svētās nedēļas un Lieldienu notikumi draudzē
3. 12.pl. 10:00Pirmā Advente 10. 12.pl. 10:00Otrā Advente 17.12.pl. 10:00Trešā Advente 24.12.pl. 10:00Ceturtā Advente 24.12.pl. 17:00, 19:00Ziemsvētku vakars 25.12.pl. 10:00Ziemassvētki 31.12.pl. 10:00Vecgads 7.01.pl. 10:00Zvaigznes diena
Jauno piedzīvojumu meklētāji gaidīti Svētdienas Skoliņā, kas atsāksies 15. oktobrī! Pievienojies aizraujošā ceļojumā cauri Bībeles stāstiem, rokdarbiem un kopēju sadraudzību, kas gaida tevi skaistajā svētdienas rītā!
Esiet laipni aicināti piedalīties iesvētes mācībās Salaspils ev. lut. draudzē, kurās kopā iepazīsimies ar ticības pamatiem, Baznīcas tradīcijām un Kristus mācību. Mācības sagatavos jūs iesvētībām. Uz tikšanos! Mācītājs Rolands Pētersons, telefons uzziņām: 26785896
Mīļie draudzes locekļi, Senajā baznīcā kristieši bieži tika dēvēti par telšotājiem. Kādēļ? Jo visa kristīgā cilvēka dzīve - no kristību ūdens trauka līdz debesu mājām - mums ir svētceļojums. Vēstulē Ebrejiem ir teikts: Jo mums šeit nav...
KAPU SVĒTKI SALASPILĪ 30. jūlijā VECAJOS KAPOS PLKST. 12.00 un TILDERU KAPOS PLKST. 14.00
Jau desmito gadu Latvijas kultūras pasākumu neatņemama sastāvdaļa ir “Baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena”. Mūsu Salaspils M. Lutera ev. lut. baznīca aktīvi iesaistās šajā nozīmīgajā notikumā. Šogad apmeklētājiem baznīca būs atvērta 27. maijā no plkst....
Jēzus saka: Un, kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jn 3:14-15 Čūska, kas tika paaugstināta tuksnesī, bija par dziedināšanu un priekšpasludinājumu cilvēcei par Jēzu, kurš...
›› Aktualitāšu arhīvs
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca