Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes
Jau desmito gadu Latvijas kultūras pasākumu neatņemama sastāvdaļa ir “Baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena”. Mūsu Salaspils M. Lutera ev. lut. baznīca aktīvi iesaistās šajā nozīmīgajā notikumā. Šogad apmeklētājiem baznīca būs atvērta 27. maijā no plkst....
Jēzus saka: Un, kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jn 3:14-15 Čūska, kas tika paaugstināta tuksnesī, bija par dziedināšanu un priekšpasludinājumu cilvēcei par Jēzu, kurš...
Līdz ar pelnu trešdienu baznīcā aizsākas gavēņa laiks, kas ļauj ticīgajiem sagatavoties kristietības lielākajiem svētkiem - Lieldienām - Kristus augšāmcelšanās uzvarai pār nāvi.  Dievs caur pravieti par gavēni, kas Viņam tīkams, saka tā: Man patīk, proti: kad atraisa jūga važas, kad...
Jēzus saka: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis....
                                                                       ...
No 9.oktobra dievkalpojumi Salaspils draudzē notiks plkst. 10.00.   Tiešām, viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas! Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos! (Psalms 84:11)
Un redzi, eņģeļi pie Viņa piestājās un viņam kalpoja. (Mt. 4:11) Šodien Latvijā svin Miķeļa dienu. Diemžēl, jāatzīst, ka šie svētki kā nekopts mājas dārzs ir apaudzis ar daudzām pagānu nezālēm. Bet jau izsenis baznīca šajā dienā...
No 2022.gada 5.oktobra Salaspils luteriskajā baznīcā atsāksies iesvētes mācību kurss. Šī ir unikāla iespēja uzzināt: * baznīcas mācības pamatus. * kā Dieva mīlestība ir atklājusies cilvēku vidū? * kas ir ticība? Vai tā nāk no mums vai tomēr ir Dieva dāvana? *...
No 9. oktobra Salaspils M.Lutera baznīcā katra mēneša 2. un 4. svētdienā atsāksies svētdienas skola.  Jēzus saka: "Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība." Dieva valstība ir tur, kur ir Dieva Gars un Dieva Gars...
Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. (Ef.2:19-20) Pirms 14 gadiem 7. septembrī Salaspils...
›› Aktualitāšu arhīvs
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca